uzdatnianie-sprezonego-powietrza
Główna Motoryzacja Czy uzdatnianie sprężonego powietrza jest ważne

Czy uzdatnianie sprężonego powietrza jest ważne

by admin

Zassane do kompresora powietrze pochodzi bezpośrednio z naszego otoczenia. W związku z tym zawiera wiele mikrozanieczyszczeń, których na co dzień nie zauważamy i które nam nie szkodzą. Jeśli jednak te zanieczyszczenia dostaną się do układu sprężonego powietrza, mogą spowodować wiele szkód. Zaradzić temu może jedynie odpowiednio skomponowany system uzdatniania sprężonego powietrza. Wydajny system uzdatniania sprężonego powietrza jest zatem integralną częścią tego typu instalacji. W tym artykule odpowiemy, dlaczego uzdatnianie jest takie ważne i dlaczego nie należy jej lekceważyć.

W jakim celu uzdatnia się sprężone powietrze?

Nowoczesna produkcja nie może obejść się bez sprężonego powietrza. W efekcie systemy sprężonego powietrza są stale rozwijane, a liczba fabryk i branż korzystających z tego rozwiązania ciągle rośnie. Produkcja, magazynowanie i wykorzystanie sprężonego powietrza to jednak nie tylko kompresory i rurociągi. Niezbędne jest również zapewnienie odpowiedniej klasy czystości sprężonego powietrza. Ale dlaczego to takie ważne? 

W kolejnych etapach procesu sprężone powietrze jest wprowadzane do sprężarki bezpośrednio z jej otoczenia. Na co dzień nie czujemy zapachu powietrza lub nie jesteśmy świadomi, że są w nim drobinki kurzu, zanieczyszczeń lub wilgoć. Ta ilość, zawieszona w powietrzu atmosferycznym, nie szkodzi ludziom ani sprzętowi pneumatycznemu. Jednak podczas sprężania gazu wzrasta koncentracja zanieczyszczeń na jednostkę objętości, co może zagrażać kompresorowi, a także maszynom, urządzeniom pneumatycznym lub produktom wytworzonym przy pomocy zanieczyszczonego sprężonego powietrza

Innym problemem przy wytwarzaniu sprężonego powietrza jest wilgotność. Oprócz zanieczyszczeń, cząsteczki wody są jednym z głównych składników gazu, którym oddychamy. Ze względu na proces sprężania gazu w sprężarce, wilgoć staje się bardziej widoczna, co również stanowi zagrożenie dla maszyn, narzędzi i sieci dystrybucyjnej. W przypadku urządzeń pneumatycznych przyspiesza zużycie części i sprzyja korozji, a w przypadku kontaktu z elektroniką może ją całkowicie uszkodzić. 

Ponadto czystość produktu końcowego jest jednym z najważniejszych aspektów całego procesu produkcyjnego w wielu gałęziach przemysłu. Dotyczy to m.in. przemysłu farmaceutycznego, spożywczego i elektronicznego. Niedopuszczalne jest zanieczyszczenie leków, żywności lub układów scalonych. Dlatego w takich przypadkach uzdatnianie sprężonego powietrza jest szczególnie ważne i poświęca się mu dużo więcej uwagi.

Jakie elementy systemu odpowiadają za uzdatnianie sprężonego powietrza

Uzdatnianie sprężonego powietrza to wieloetapowy proces, w którym olej i zanieczyszczenia stałe oraz wilgoć są usuwane z otoczenia. Sprężone powietrze jest filtrowane od samego początku jego produkcji. Rodzaj wybranego filtra zależy od typu sprężarki i wymagań dotyczących sprężonego powietrza. Filtry kompresora muszą być regularnie wymieniane. W niektórych systemach uzdatniania sprężonego powietrza uzasadnione jest stosowanie wielu filtrów. Liczba i rodzaj filtrów powinny zależeć od klasy czystości żądanego środowiska. Po usunięciu zanieczyszczeń ze sprężonego powietrza, medium jest suszone. W tym celu można zastosować separatory cyklonowe i osuszacze chłodzące, adsorpcyjne lub inne. Wybór konkretnego osuszacza musi zależeć od typu sprężarki i pożądanego stopnia wysuszenia. Ostatnim krokiem w procesie uzdatniania sprężonego powietrza jest zastosowanie separatora wodno-olejowego. To urządzenie pozwala zmniejszyć ilość kondensacji. Proces ten jest ważny dla obniżenia kosztów eksploatacji systemu sprężonego powietrza. Warto pamiętać, że kondensat wodno-olejowy musi być usuwany przez wyspecjalizowane firmy i odpowiednio utylizowany. Usługa jest stosunkowo droga, a koszty można obniżyć poprzez zmniejszenie ilości kondensatu dzięki usunięciu z niego wilgoci. 

Jednak bardzo ważne jest zaprojektowanie całego systemu uzdatniania sprężonego powietrza tak wydajnego, efektywnego i ekonomicznego, jak to tylko możliwe. Jednocześnie nie można zapomnieć o dostosowaniu go do specyfiki miejsca pracy, czyli branży, rodzaju zastosowania lub wymaganej jakość sprężonego powietrza.

Podobne artykuły