Główna Dom i ogród Źle pomalowane ściany? Zleć ekspertyzę budowlaną!

Źle pomalowane ściany? Zleć ekspertyzę budowlaną!

by admin

Choć w istocie proces malowania ścian nie jest skomplikowany i nie wymaga od nas szczególnych umiejętności, to może przysporzyć problemy nawet fachowcom. Bardzo często podczas prac wykończeniowych i malarskich dochodzi do błędów, które rzutują nie tylko na jakość wykonanych robót, ale i narażają inwestora na dodatkowe koszty. Jak uniknąć błędów podczas malowania ścian i kiedy zlecić rzeczoznawcy budowlanemu przeprowadzenie ekspertyzy budowlanej?

 Niesezonowanie nowych ścian 

Niesezonowanie ścian w nowych domach przed pokryciem ich farbą może skutkować obniżeniem przyczepności emulsji lub jej nadmiernym chłonięciem przez podłoże. Aby uniknąć problemów z odpadaniem farby, wcześniej należy malowaną ścianę oczyścić, osuszyć i zagruntować. Niedopuszczalne jest nakładanie farby na jeszcze wilgotną powierzchnię. W przypadku ścian tynkowanych ich sezonowanie trwa nawet 5 tygodni, ale ściany pokryte gładzią gipsową zazwyczaj sezonuje się do 6 dni. 

Jeżeli wykonawca odpowiedzialny za roboty malarskie zignoruje wytyczne i zacznie malowanie przed wyschnięciem ściany, możemy się spodziewać, że jeszcze świeża farba zacznie pęcznieć i odstawać od podłoża. W takim przypadku konieczne będzie zerwanie uszkodzonej warstwy i ponowne nałożenie emulsji. Rzeczoznawca budowlany podczas oględzin i przygotowywania ekspertyzy budowlanej powinien opisać błędy wykonawcze, wskazać ich przyczynę i zobligować wykonawcę do szybkiego remontu. 

Nieprawidłowe przygotowanie podłoża 

Jednym z błędów popełnianych przez wykonawcę podczas prac malarskich jest nieprawidłowe przygotowanie podłoża. Przed rozpoczęciem prac malarskich ekipa powinna nie tylko zabezpieczyć podłoże do malowania, ale przede wszystkim zadbać o oczyszczenie ściany ze starej warstwy farby i uszkodzonego tynku. Jest to szczególnie istotne w przypadku prac malarskich prowadzonych w domach już użytkowanych, ponieważ świeżą ścianę wystarczy zagruntować i pokryć ją warstwą podkładową. 

Stan i wytrzymałość starej powłoki farby możemy zweryfikować za pomocą taśmy malarskiej. Jeżeli przyklejona do ściany taśma podczas odklejania zerwie kawałki farby, będzie to oznaczało konieczność całościowego usunięcia starej farby. Podłoże do malowania będzie trzeba oczyścić z drobinek farby i ponownie zagruntować także w przypadku ścierania się wierzchniej warstwy emulsji. Jeżeli podczas przecierania ściany wilgotną ściereczką na jej powierzchni pozostanie ślad po farbie, musimy liczyć się z koniecznością usunięcia uszkodzonej warstwy. Ściana przeznaczona do malowania powinna być także pozbawiona zanieczyszczeń i odpadającego tynku. 

Jeżeli po zakończeniu prac malarskich zauważymy, że świeża farba się łuszczy i odpada, możemy podejrzewać, że wykonawca użył złej jakości materiałów lub nie przygotował w sposób odpowiedni podłoża. W takim przypadku możemy zwrócić się o pomoc do rzeczoznawcy budowlanego, który oceni poziom szkód, wskaże błędy i w ekspertyzie budowlanej zobliguje wykonawcę do ich naprawienia. 

Nakładanie farby na uszkodzone ściany 

Podczas ponownego malowania ścian ważne jest nie tylko ich odświeżenie, ale i oczyszczenie ze wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń i ruchomych części tynku. Ważne też jest usunięcie pęknięć, wypełnienie ich masą szpachlową i ponowne zagruntowanie ściany. Po tym ścianę należy wygładzić, odpylić i umyć. 

Tymczasem bardzo częstym błędem popełnianym podczas malowania jest nie tylko nierzetelne przygotowanie podłoża pod nową farbę, ale i nakładanie jej na zabrudzoną i zakurzoną powierzchnię. Skutkuje to obniżeniem przyczepności farby do podłoża i jej odstawaniem. Problemem jest także nakładanie farby na tłustą ścianę lub ścianę, na którym widać wyraźne wykwity i plamy pleśni. Zakrywanie w ten sposób problemu nie tylko go nie umniejsza, ale i potęguje nieestetyczne wrażenie. W takim przypadku wykonawca powinien przed nałożeniem farby usunąć plamy za pomocą wody z mydłem malarskim lub detergentu przeciwgrzybiczego. Jeżeli ekipa malarska pominie ten etap prac, konieczne będzie ich powtórzenie. W przypadku problemów bardzo pomocny będzie rzeczoznawca budowlany, który przygotowując prawną ekspertyzę budowlaną, pomoże nam wyegzekwować należne działania naprawcze. 

Niedostosowanie warunków do prac malarskich 

Od zapewniania dobrych warunków do prac malarskich zależy nie tylko ich trwałość, ale i szybkość ich zakończenia. Często zapominamy, że zarówno wilgotność powietrza, jak i temperatura otoczenia mają bardzo duży wpływ na parametry wytrzymałościowe farby. Jeżeli w malowanym pomieszczeniu wilgotność pomieszczenia jest zbyt duża, farba może nie zasychać i odstawać od podłoża. Z kolei zbyt wysoka temperatura powietrza może doprowadzić do bardzo szybkiego wysychania emulsji, a w konsekwencji do jej pękania i kruszenia się. W takim przypadku mamy prawo żądać od wykonawcy wdrożenie działań naprawczych. Jeżeli wykonawca odmówi nam pomocy, możemy zgłosić się do rzeczoznawcy budowlanego, który zobliguje nierzetelną ekipę malarską do powtórzenia prac na koszt wykonawcy.

Źródło: MPExpertbud – Ekspertyzy Budowlane

Podobne artykuły