Główna Biznes Układy sterowania systemem wytwarzania sprężonego powietrza

Układy sterowania systemem wytwarzania sprężonego powietrza

by admin

Odpowiednie układy sterowania systemem sprężonego powietrza mają kluczowe znaczenie w koordynacji pracy jednego lub kilku kompresorów przemysłowych z urządzeniami służącymi do uzdatniania sprężonego powietrza, do których należą spusty kondensatu, filtry lub osuszacze.

Czym są układy sterowania systemem sprężonego powietrza?

Nowoczesne rozwiązanie, jakim jest zastosowanie układów sterowania systemem sprężonego powietrza, to trend, który pojawił się w coraz większej liczbie polskich przedsiębiorstw produkcyjnych i firm usługowych, którym zależy na pełnej kontroli i nadzorowaniu funkcjonowania posiadanej przez siebie stacji sprężarek, bez potrzeby manualnej obsługi. Użycie innowacyjnych technologii mikroprocesorowych oraz telekomunikacyjnych wpływa na redukcję liczby okresów biegu luzem oraz redukuje straty ciśnienia w całym systemie wytwarzania sprężonego powietrza. Ma to niebagatelny wpływ na możliwość obniżenia kosztów zużycia energii elektrycznej.

Odpowiednio wybrane i wdrożone rozwiązania w postaci układów sterowania systemem sprężonego powietrza, wpływają na przejrzystość ich pracy, a także odpowiadają za sukcesywne, wydajne i nieprzerwane sprężanie oraz uzdatnianie powietrza w instalacjach sprężonego powietrza. Warto dodać, że nowoczesne układy sterowania są produkowane przez wiodące firmy specjalizujące się w technice sprężonego powietrza i projektowaniu urządzeń wspomagających rozwój tej branży. Wszystkie sprężarki przemysłowe, które mają w pełni pokrywać zapotrzebowanie na sprężone powietrze, powinny być optymalnie zarządzane; głównie przy użyciu zaawansowanych technologicznie sterowników. Obsługa tego rodzaju podzespołów wymaga sporej ilości wiedzy i doświadczenia.

Dwa sposoby sterowania układem kompresorów przemysłowych

Współczesny przemysł rozróżnia dwa sposoby sterowania układem kompresorów przemysłowych. Pierwszym z nich jest ustawienie kaskadowe. Tutaj kompresory przemysłowe są sterowane w zależności od wartości ciśnienia, jakie panuje w sieci. W razie wzrostu ciśnienia w instalacji, kompresory po kolei ulegają wyłączeniu. W przypadku jego drastycznego spadku, sytuacja wygląda odwrotnie. Kompresory przemysłowe, które są sterowane przy pomocy ustawienia kaskadowego, włączają się i wyłączają w miarę spadku ciśnienia w instalacji. Tego rodzaju rozwiązanie jest dość popularne, ale ma również pewne wady, ponieważ nie może ono być dostosowywane do zmian zapotrzebowania na sprężone powietrze.

Drugim rozwiązaniem jest zastosowanie sterownika nadrzędnego, który sprawuje kontrolę nad kompresorami przemysłowymi w sposób kompleksowy. Oznacza to, że wszystkie sprężarki pracują zgodnie z aktualnym ciśnieniem w sieci i poborem sprężonego powietrza. Ustawienie kaskadowe jest rozwiązaniem niekorzystnym z uwagi na to, że nie następuje tutaj optymalizacja kosztów, a pojawiają się straty energii elektrycznej. Są one uwarunkowane głównie pracą na biegu jałowym oraz brakiem stabilnego ciśnienia w systemie sprężonego powietrza.

Funkcje sterownika nadrzędnego

Sterownik nadrzędny nie powoduje tego rodzaju problemów, ponieważ jego kompleksowa kontrola jest zgodna z aktualnym ciśnieniem w sieci oraz poborem sprężonego powietrza. Ma na celu wyeliminowanie pracy na biegu jałowym oraz ustabilizowanie skoków ciśnienia w systemie sprężonego powietrza. Wiąże się to z tym, iż straty energii elektrycznej zostają zminimalizowane, zaś koszty eksploatacji kompresorów przemysłowych są na optymalnym i dopuszczalnym poziomie niepowodującym zachwiania stabilności finansowej danego przedsiębiorstwa. Układy sterowania, które są odpowiednio zaprogramowane zarządzają pracą sprężarkowni bez względu na to, jaka jest wielkość kompresorów, różnica ciśnień, ilość sprężarek, rodzaj, model i typ urządzeń, a także konkretna specyfika cyklu technologicznego. Można stwierdzić, iż układy sterowania, dzięki odpowiedniemu zaprogramowaniu, pracują niezależnie od zmienności produkcji, co w dzisiejszych czasach i dynamicznie rozwijającym się przemyśle, jest wielkim atutem tego rodzaju podzespołów.

Dobrej jakości systemy kontrolne odpowiadają za ścisły nadzór oraz nieustanny monitoring funkcjonowania posiadanej stacji sprężarek zarówno w formie lokalnej, jak i zdalnej.

Źródło: Almig Kompressoren Polska – sprężarki śrubowe

Podobne artykuły